Zvolte si typ nemovitosti

Postup spolupráce

 • 1. Zjištění vašich potřeb

  Nejprve se společně podíváme na to, co vlastně potřebujete a řekneme si v čem vám dokážeme pomoci.
 • 2. Prohlídka nemovitosti, pořízení fotodokumentace

  Vyškolený realitní makléř v doprovodu vlastníka navštěvuje nemovitost, pořizuje fotodokumentaci a zjišťuje právní vztahy týkající se nemovitosti.
 • 3. Uzavření spolupráce

  Realitní makléř s vlastníkem uzavírá smlouvu o zprostředkování. Tato smlouva je uzavírána v režimu výhradním nebo nevýhradním. Obě varianty spolupráce zahrnují různý výčet služeb realitní kanceláře.
 • 4. Prezentace nemovitosti

  Nemovitost je nabízena kupujícím, dále je prezentována na realitních serverech, na webových stránkách RK, v inzertních tiskovinách, zejména ve vlastních Jihočeských realitních novinách (50 000 ks – 50 odběrných míst).
 • 5. Prohlídka nemovitosti se zájemci

  Zájemci v doprovodu realitního makléře navštěvují nemovitost, jsou seznámeni s faktickým a právním stavem nemovitosti. Současně jsou jim sdělena specifikace prodeje daného obchodního případu.
 • 6. Blokace nemovitosti kupujícímu

  Realitní makléř uzavírá s kupujícím rezervační smlouvu, jsou upřesňovány platební podmínky a kupující skládá rezervační poplatek.
 • 7. Uzavření kupní smlouvy

  V sídle realitní kanceláře je po předchozím odsouhlasení textu uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva.
 • 8. Výplata kupní ceny, hypotéka

  Kupujícím je zaplacena kupní cena. V případě platby kupní ceny prostřednictvím hypotéky je kupujícímu doporučen náš finanční poradce, který provede optimalizaci záměru a zajišťuje výhodný úvěr (spolupráce s 11 bankami).
 • 9. Předání nemovitosti

  Za doprovodu realitního makléře je nemovitost předána kupujícímu, jsou provedeny odečty všech dostupných médií a je sepsán řádný protokol o předání nemovitosti.
 • 10. Daň z převodu nemovitosti - odhad

  Pracovníci realitní kanceláře zajistí znalecký posudek k nemovitosti, zajistí řádné vyplnění daňového přiznání a jeho podání Finančnímu úřadu. Z úschovy kupní ceny je následně zaplacená daň z převodu nemovitosti.